1. Головною політичною метою Соціал-Національної Асамблеї є встановлення в Україні нового політичного ладу заснованого на принципах Націократії.
2. Передумовою для цього є повалення пострадянської системи, з її олігархічно-номенклатурним всевладдям.
3. Враховуючи політичні реалії, в першу чергу здатність системи до самовідновлення, її ліквідація має відбутися революційним шляхом.
4. Для нас є неприйнятними будь-які компроміси з системою. Джерелом нашої боротьби є лише пряме народне волевиявлення.
5. Наслідком перемоги революції мають стати системні перетворення, підготовка та впровадження яких здійснюється у перехідний період з залученням кращих фахівців у відповідних галузях.
6. Нова державна модель має бути прямим продовженням суспільства та спиратися на самоорганізацію, самоврядність та відповідальність громадян.
7. Політична, соціальна і економічна сфери підлягають максимальній дерегуляції. У віданні вищих державних інститутів залишаються лише питання стратегічного характеру.
8. Нова політична система покликана забезпечити максимально прозорий та якісний відбір керівних кадрів за фаховими та моральними критеріями, а також їх динамічну ротацію.
9. Пріоритетом зовнішньої політики є ефективна протидія агресії РФ-ії та створення очолюваного Україною військово-політичного блоку країн Балто-Чорноморського простору.
10. Економічна модель базується на демонополізації, конкурентності та ініціативності, а також мінімальному втручанні держави в економічні процеси.
11. Пропорційне співвідношення прав і обов’язків є головним принципом громадянства. Основою суспільства є відповідальний громадянин, що свідомо приймає на себе обов’язки перед суспільством і державою.