8 жовтня 1596 року було проголошено Берестейську унію, наслідком чого стало утворення Уніатської(Греко-Католицької) церкви, яка мала підпорядковуватись Папі Римському та визнавати основні католицькі догми при збереженні православної обрядовості. В Україні налічується майже 6 мільйонів Греко-Католиків.

Ідея об’єднання християнської церкви постала майже одразу після її розколу в 1054 р. на православну та католицьку. Спроби реалізувати її здійснювалися неодноразово, але відповідні умови склалися лише в XVI ст. По-перше, кризовий стан православної церкви в Україні, що виявлявся у занепаді церковної дисципліни, непорозуміння між церковними братствами та ієрархією, різкому зменшенні матеріальної підтримки тощо, привів її керівників до переконання, що унія з високоавторитетною і добре організованою католицькою церквою забезпечить серед православних порядок та дисципліну, а набуття ними рівного з католицькими ієрархами статусу сприятиме зростанню їхнього авторитету серед духовенства та мирян. По-друге, прийняття унії, на думку українських єпископів, мало вирішити проблему полонізації та покатоличення православних українців, бо, ставши частиною єдиної церкви, вони отримали б повну рівноправність у Речі Посполитій. По-третє, спостерігалося прагнення католицької церкви відновити втрати, завдані реформаційним рухом, за рахунок розширення своїх впливів та володінь на Сході.