8 грудня 1868 року у Львові майже 60 студентів на чолі з професором Академічної гімназії,  громадсько-політичним діячем Анатолем Вахнянином створили товариство «Просвіта». Зі вступним словом на зборах виступив голова Збору Анатоль Вахнянин, який заявив, що метою створення Товариства є повернення до ідей, декларованих Головною Руською Радою 1848 р., виголошених Собором Руських Вчених, та відкинутих тодішніми москвофілами, а саме: єдність українського народу від Карпат по Кубань та його окремішність від народів польського та російського.

Своїм завданням воно визначило «вивчення та освіту народу». Спершу товариство видавало популярні книжки. Пізніше «Просвіта» розпочала організовувати свої читальні як у містах, так і в селах, охопивши своєю працею широкі кола селянства. Наприкінці XIX ст. товариство відкрило  227835 читалень, завдяки роботі яких із кращими надбаннями української та світової літератури ознайомилися тисячі селян і міщан.

Водночас робота «Просвіти» мала й вагоме практичне значення. Завдяки її читальням селяни й міщани навчалися передовим методам ведення сільського господарства, новим способам обробітку й вирощування рослин, догляду за тваринами, вивчали й удосконалювали ремесла, освоювали домашні промисли. Згодом «Просвіта», водночас із заможними учасниками національного руху, взяла участь у фінансуванні кооперативних організацій. За її участі створені кооперативи «Народна торгівля» та «Сільський господар», страхова компанія «Дністер», які забезпечували багатьом українцям справжню економічну самооборону.

У 1939 році Товариство мало 3 тисячі бібліотек (700 тисяч книжок) та понад 3 тисячі читалень. Однак, після приходу більшовицької влади в Галичину, просвітяни зазнали репресій – більшовики заарештовували багатьох членів “Просвіти”, закривали навчальні та культурні осередки, спалювали читальні.

Свою діяльність “Просвіта” відновила 13 червня 1988 року як Товариство української мови ім. Т. Шевченка, яке згодом перейменували на Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Сьогодні “Просвіта” займається утвердженням української національної ідеї, державної української мови, розвитком національної культури, відродженням історичної пам’яті, формуванням національної свідомості, піднесенням духовності та добробуту українського народу. Осередки Товариства знаходяться у кожному обласному центрі України.