Соціал-Nаціональна Асамблея запускає нову рубрику, під назвою “Бібліотека СNА” . В рамках проекту буде представлена художня, публіцистична та наукова література, цікава для розширення світогляду.

Перша книга, яку ми рекомендуємо, – «Дух нашої давнини», авторства видатного публіциста, громадсько-політичного діяча та теоретика українського націоналізму Дмитра Донцова. Основною ідеєю книги є висвітлення причин занепаду української державності крізь призму впливу касти «луччіх людей», еліти, на державотворчі процеси. Також, приділяється велика увага опису тієї самої еліти, яка має вести за собою цілу Націю: її якості, ідеї та відношення до влади, як соціального феномену.

Передмова: «Із яких причин і через кого спустошена земля наша?» – питання, що ставив собі Величко, ставимо тепер і ми по новій Руїні, по страшних літах большевицького панування на Україні. Козацький літописець бачив Україну, на яку наїхав ворог, з «градами і замками безлюдними», з «полями запустілими, непотрібною лядиною зарослими». Такою бачив її в 13 віці Серапіон, коли її звоював «язик немилостив і землю нашу пусту сотворйша, і гради наші пліниша, і церкви святия разориша, і братію нашу убиша, і порабощени от іноплеменник» були ми так, як і за большевизму.

Звідки впало це рабство? З яких причин «лицарські сини» обернені – за виразом Шевченка – в «свинопасів» і «хамових синів»? Чому їх, як Навином ворожі народи, обернуто в «дроворубів і водоносів» вибраного племени, в гелотів? Чому і за що звалилися на нас ці апокаліптичні часи? Бо, як і за Серапіоcа. повинен нас огортати страх «не ради самого бідствія», а «ради вини бідствія, то єсть гріхів».
Дослідити «вину бідствія», що впало на нас – мета цієї книги.

Завантажити pdf-файл можна за цим посиланням.