Ідея створення Української академії мистецтв виникла влітку 1917 року. Ініціаторами її заснування виступили голова Центральної Ради Михайло Грушевський та генеральний секретар освіти Іван Стешенко, за дорученням якого була створена комісія, що мала провести підготовчу роботу та підготувати статут УАМ. Очолив комісію професор мистецтва університету Св. Володимира Григорій Павлуцький, а до складу увійшли крім майбутніх професорів також член Центральної Ради Дмитро Антонович, директор Міського музею Микола Біляшівський, літературознавець Павло Зайцев та етнограф Данило Щербаківський. Основною метою першого в Україні вищого художнього навчального закладу було плекання мистецької школи на ґрунті традицій національної і світової культури.

Академія та підвідомчі їй структури могли отримувати з-за кордону без мит всі необхідні для роботи матеріали, книги і картини. Також, друкарні Української Народної Республіки надавали до її бібліотеки по одному примірнику книг та часописів, що стосуються образотворчого мистецтва. Новий навчальний заклад з невеликим професорським складом, нечисленним контингентом студентів (у 1918-1919 роках в Академії навчалося до 150 студентів) та обмеженою кількістю спеціальних дисциплін (живопис і графіка) був схожий на зарубіжні вільні академії. Не зважаючи на складні умови в країні та випробування, що випали на перші роки існування Академії, вона виконала одне з головних завдань – започаткувала основи вищої мистецької школи в Україні. За короткий час Г. Нарбутом була вихована плеяда графіків, які продовжили традиції вчителя та зробили значний внесок у формування національного стилю книги – нової графіки. Також, у цей час визначилися засади школи монументального живопису М. Бойчука.

У грудні 1992 року з нагоди 75-річчя навчального закладу йому було повернуто первісну назву – Українська академія мистецтва. У 1998 році, відповідно до ухвали Кабінету Міністрів України, він став називатися Академією образотворчого мистецтва і архітектури, а з вересня 2000 року – Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури. Зараз в Академії на 14 кафедрах навчається близько 1000 студентів, для яких викладають понад 160 педагогів.