16 серпня 1649 р. козацькі війська під проводом Гетьмана Богдана Хмельницького здобули перемоги над військом Корони Польської, яке очолював король Ян ІІ Казимир під містом Зборів (Україна, Тернопільська область). Битва мала вирішальне значення, оскільки за умовами підписаної після неї 18 серпня 1649 р. Зборівської угоди Гетьманат уперше дістав офіційне визнання як автономна держава у складі Речі Посполитої. В ході війни на цій території були створені політичний устрій, полково-сотенний адміністративно-територіальний поділ, козацький суд та 40-тисячна реєстрова армія. Богдан Хмельницький розглядав 3борівський договір як тимчасовий і намагався творити нову державну організацію на території козацької України.