Леґія Українських Націоналістів (ЛУН) була першою в українській історії організацією, що ідеологічно оформилася як націоналістична. Саме ЛУН вперше почала використовувати назву «націоналістичний», замість використовуваних доти «національний» або «державницький» та стала стрижнем об’єднаного українського націоналістичного руху і предтечею Організації Українських Націоналістів.

Виникла ЛУН в Чехословаччині у містах Прага, Подєбради та Брно, де жили і навчалися українські студенти та емігранти. Перший з’їзд ЛУН відбувся у Празі. Центром діяльності Леґії Українських Націоналістів стали Подєбради, де знаходилась Українська Господарська Академія. Особливість Організації була в тому, що її сформували вихідці з Центральної та Східної України. Лише з часом організація почала поповнюватись активістами з Волині та Галичини.

У своїй програмі Легія Українських Націоналістів ставила завданням: а) повне визволення Українського Народу з під чужинецького поневолення шляхом консолідованої боротьби всіх національно-державних сил з окупантами українських земель; б) створення Суверенної Соборної Української Держави в її етнографічних та державних межах в) охорону національно-державної незалежності. Осередки Леґії Українських Націоналістів виникли у Франції, Австрії, Німеччині, Канаді, Болгарії, Люксембурзі і навіть в Єгипті.

ЛУН започаткувала традицію української націоналістичної символіки, яку згодом використовували ОУН, УПА та українські націоналістичні кола на еміграції. Емблемою ЛУН було зображення державного тризуба на щиті українських національних кольорів, який охоплює колом ланцюг, як символ соборності. З-під щита виглядає руків’я і кінець меча, що перехрещує щит. Щит також містить девіз Леґії — «Думка — думкою, меч — мечем». Крім того, членством ЛУН також вперше було запроваджене націоналістичне вітання «Слава Україні!», запозичене з військового вітання Чорних Запорожців.

У 1926 році члени ЛУН починають видавати свій власний часопис, що отримав назву «Державна Нація». Редакція «Державної Нації» активно співпрацювала з ідеологами українського націоналізму, які не були членами ЛУН: Дмитром Донцовим, Оленою Телігою, генералом Миколою Капустянським, інженером Дмитром Андрієвським та професором Євгеном Онацьким. 28 січня 1929 року на Першому Конгресі Українських Націоналістів у Відні з 28 його делегатів, 12 були членам Леґії Українських Націоналістів.